Testul Speaker Elite

Acest test cu 14 întrebări este gândit ca să obţii foarte rapid o autoevaluare a felului în care comunici.
Toate întrebările sunt gândite pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă minim (în foarte mică măsură) iar 10 înseamnă maxim (în cea mai mare măsură)
Imaginează-ţi că te afli într-o situaţie de comunicare profesională obişnuită (o negociere, o prezentare în faţa colegilor sau o şedinţă de management)
După ce ai citit fiecare întrebare, mută cursorul pe scala glisantă şi alege o notă care să reprezinte nivelul tău de performanţă.

Răspunde cu puncte de la 1 la 10 la următoarele întrebări:

Cât de clar te exprimi?
0 5 10
Când comunici în public, cât de uşor de urmărit şi lipsit de ambiguităţi este ceea ce spui?
0 5 10
Urmăreşti o structură secvenţială - pe paşi - în timpul comunicării tale?
0 5 10
Foloseşti elemente de susţinere pentru fiecare idee prezentată?
(exemple, citate, date statistice, etc.)
0 5 10
Foloseşti mai multe puncte de vedere când prezinţi o idee?
(ex: punctul tău de vedere, al experţilor, al pieţei, al colegilor etc.)
0 5 10
Cât de mult contează părerea celui/celor care te ascultă în timp ce îţi prezinţi ideile?
(Ţii cont de ea în timp ce vorbeşti?)
0 5 10
Pentru fiecare idee-cheie prezentată, în ce măsură te asiguri că ai oferit o imagine completă şi că ai finalizat explicaţiile pentru toate elementele sale componente?
0 5 10
Satisfaci aşteptările pe care le creezi în mintea celor care te urmăresc?
0 5 10
Cât de practică şi utilizabilă este informaţia pe care o livrezi?
0 5 10
Ceea ce prezinţi este uşor de înţeles şi poate fi aplicat imediat?
0 5 10
Ceea ce urmează să prezinți este ceva nou pentru cei care te urmăresc?
0 5 10
Dai suficiente elemente diferite de ceea ce „se ştie deja”?
0 5 10
Cât de bine te poţi încadra în timp când ai de făcut o prezentare?
0 5 10
Poţi fi flexibil în privinţa timpului, astfel încât să te adaptezi locului în care te afli?
(în corporate sunt mai riguroşi cu timpul, dar în firmele mici mai permisivi)
0 5 10