CONDITII GENERALE DE PARTICPARE LA PROGRAMELE SI ACTIVITATILE DESFASURATE DE BOOTCAMP UNIVERSITY

Conditiile generale prezentate in aceasta sectiune sunt guvernate de legea romaneasca si sunt valabile pentru toate evenimentele organizate de BOOTCAMP UNIVERSITY, ce cuprinde firmele SC AS TRAINING & COACHING, BOOTCAMP EDUCATION sau CITY CAMP TRAINING denumite in continuare “Organizatorul”.

BOOTCAMP UNIVERSITY reprezinta brandul celor 3 societati private cu sediul in Sos. COLENTINA 1 Bl:34 Sc:5 Et:2 Ap:170 Sector 2, Bucuresti, si se ocupa cu organizarea si prestarea activitatilor de instruire si training in cadrul unor programe de dezvoltare personala.

Pentru fiecare program in parte, acestea vor fi conditiile generale care vor reglementa raporturile juridice dintre parti. In completarea lor, se va semna si un Contract de prestari servicii, un Acord de rezervare si o Declaratie pe propria raspundere.

I. DISPOZITII INFORMATIVE GENERALE

 • In vederea participarii la programul de instruire, Beneficiarul va trebui mai intai sa semneze Acordul de rezervare, prin care, in schimbul atribuirii unui loc la eveniment, va plati contravaloarea a 30% din valoarea intregului pret al activitatilor ce se vor desfasura.
 • In cadrul Acordul de rezervare trebuie semnat pentru fiecare program in parte, dupa ce anuntarea organizarii si desfasurarii acestuia va fi publicat pe site (informatii privind locul si perioada in care va avea loc, numarul de locuri disponibile, conditiile privind cazarea si masa etc.). Rezervarile vor putea fi efectuate prin semnarea Acordului de rezervare.
 • De asemenea, cursantul va trebui sa semneze si o Declaratie pe proprie raspundere privind starea sa de sanatate, prin care va asigura Organizatorul ca nu sufera de boli cronice medicale si nu se afla sub tratament pentru diverse afectiuni
 • Cursantul este singurul responsabil de informatiile furnizate Organizatorului, altor participanti la eveniment sau altor persoane implicate in orice mod in desfasurarea activitatii.
 • Cu cel putin 1 saptamana inainte de inceperea activitatilor, Beneficiarul este obligat sa plateasca si restul sumei de bani de 70% din valoarea totala a rezervarii si va semna si Contractul de prestari servicii. La evenimentele Organizatorului pot participa doar persoane care au capacitate deplina de exercitiu (au implinit varsta de 18 ani si nu se afla intr-unul din cazurile pentru care este necesara punerea sub interdictie).
 • Daca Contractul de prestari servicii nu a fost semnat, Beneficiarul intra sub termenele si conditiile generale ale evenimentelor Andy Szekely: https://www.andyszekely.ro/termeni-si-conditii/, indiferent de suma achitata ca si avans. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a accepta sau nu participarea Beneficiarului la eveniment.
 • Transportul pana si de la locul desfasurarii evenimentului nu este inclus in pretul Contractului si va trebui sa fie suportat separat de catre Beneficiar.
 • Pentru fiecare program in parte, Organizatorul va anunta activitatile care se vor desfasura, calendarul acestora, numele instructorilor si data inceperii si inchiderii. Termenul de desfasurare a programului de instruire nu poate fi prelungit decat pentru motive bine intemeiate si doar la initiativa Prestatorului, cursantii fiind anuntati din timp de acest lucru pentru a-si putea exprima optiunea de a mai ramane sau nu peste termenul agreat initial. Daca, indiferent de motiv, Beneficiarul nu va putea fi prezent la una sau mai multe dintre activitatile de instruire ce se vor desfasura, acest lucru nu va afecta cu nimic data oficiala de incepere si inchidere a programului de dezvoltare personala stabilita pentru toti cursantii. Totodata, persoana in cauza nu va putea trage la raspundere Prestatorul pentru ca a lipsit de la oricare dintre cursurile sau activitatile desfasurate, intrucat toti participantii sunt deplin informati referitor la programul complet al evenimentului, acesta fiind conceput pentru intreg grupul participant si nu poate fi decalat sau intrerupt.
 • In cazuri exceptionale, locul anuntat de Organizator ca fiind spatiul unde se vor desfasura evenimentele poate sa fie mutat daca, din cauze bine intemeiate, programul nu mai poate avea loc la respectiva locatie. Cursantii vor fi anuntati in acest sens de indata prin publicarea unui mesaj pe site. Mutarea evenimentului intr-un alt loc din aceeasi localitate nu constituie un motiv pentru rambursarea pretului programului pentru care s-a facut rezervarea.
 • Daca evenimentul urmeaza a fi reprogramat, rezervarea platita deja de cursanti ramane valabila pentru noua data sau se va rambursa, in functie de optiunea cursantului.
 • Daca in timpul desfasurarii activitatilor la care participa cursantul nu mai doreste sa beneficieze de serviciile achitate sau renunta la unele dintre ele, nu poate pretinde Organizatorului sa ii restituie banii proportional cu partea din program la care acesta renunta. Organizatorul este cel  care va decide rambursarea integrala sau partiala a contravalorii programului intensiv de dezvoltare personala, in urma evaluarii motivelor de nemultumire, precum si a nivelului de implicare a Beneficiarului (sau a prepusilor acestuia) pe parcursul programului de dezvoltare personala si il va informa in scris pe Beneficiar asupra deciziei de rambursare.
 • Organizatorul poate realiza modificari in ceea ce priveste informatiile comunicate public (pe site) cu privire la un eveniment; de exemplu, pot aparea schimbari in programul de eveniment sau modificari in numele acestuia. Organizatorul se obliga sa pastreze acelasi nivel al instruirii indiferent de modificarile care pot aparea ulterior.
 • Organizatorul este responsabil doar de informatiile transmise pe site, nu si de zvonuri sau informatii false raspandite de terte persoane, indiferent de mijlocul folosit de aceia, toate datele si informatiile referitoare la evenimentele pe care le desfasoara vor fi postate doar pe site-ul Organizatorului si sunt singurele fata de care acesta poate fi tras la raspundere.
 • In vederea organizarii cat mai eficiente a programul de dezvoltare personala, Organizatorul va completa la sfarsitul fiecarei sesiuni sau activitate de instruire un proces verbal prin care va atesta prezenta sau absenta cursantilor de la aceste. De asemenea, la finalizarea tuturor activitatilor de instruire, se va completa un proces verbal final in care se va consemna prezenta fiecarui participant la cursurile si activitatile realizate de la inceputul si pana la incheierea programului.
 • In cazul in care unul din participanti nu poate sa participe la program, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile cerute de Organizator (in Conditiile generale, Acordul de rezervare sau Contractul de prestari servicii), cu obligatia de a anunta in scris Organizatorul si acesta sa isi dea Acordul scris. Acordul scris al Organizatorului trebuie comunicat cedentului in termen de maximum 10 zile de la data la care cedentul a cerut in scris Organizatorului consimtamantul si va avea la baza declaratia cedentului privind informarea tertului si acceptarea de catre acesta a tuturor clauzelor contractuale, precum si asumarea raspunderii solidare de catre participantul cedent alaturi de tertul cesionar pentru plata integrala si la termen a valorii totale a unui loc in cadrul programului. Tertul care va lua locul Beneficiarului in cadrul programului va fi obligat sa semneze Declaratia pe propria raspundere. Ambele persoane vor fi obligate solidar la plata cheltuielilor suplimentare generate de schimbarea identitatii participantului initial sau oricare prejudicii cauzate Organizatorului, daca acestea apar.
 • In cazul in care, la finalul programului, precum si in cazul in care, din motivele prevazute in aceste Conditii generale, acesta este inlaturat din program de catre Organizator in timpul desfasurarii acestuia, participantul in cauza refuza sa paraseasca locul de cazare, Organizatorul va lua toate masurile care se impun pentru ca acesta sa elibereze camera pe care a primit-o.

II. REGULI DE CONDUITA

 • Accesul in spatiul unde se vor desfasura activitatile se va face strict in baza rezervarii care a fost platite integral anterior inceperii evenimentului, incepand cu data anuntata oficial. In acest sens, cursantii vor fi identificati de catre Organizator pe baza buletiunului de identitate. Daca, indiferent de motiv, cursantul ajunge mai tarziu fata de data anuntata ca fiind cea de incepere a evenimentului, acesta nu va avea dreptul sa pretinda ca activitatile de instruire desfasurate pana la data sosirii lui sa fie reluate si nici nu va avea dreptul la o restituire proprotionala a pretului pe care l-a platit pentru rezervarea unui loc.
 • Cursantii nu pot veni insotiti de alte persoane care nu au platit o rezervare, in acest sens Organizatorul avand dreptul de a refuza accesul oricarei persoane straine la eveniment si/sau de a indeparta astfel de persoane, in orice moment, pe durata desfasurarii activitatilor.
 • Participantii sunt obligati sa pastreze in buna stare, sa nu deterioreze sau sa distruga resursele si bunurile Organizatorului si sa nu faciliteze in niciun fel ca acest lucru sa se intample. De asemenea, ei nu au dreptul sa ia, sa vanda, sa imprumute, sa dea, sa ascunda sau sa instraineze prin oricare alta modalitate bunurile si/sau valorile aflate in proprietatea Organizatorului, indiferent daca se afla in spatiul unde se va desfasura evenimentul sau in afara lui, si nici sa faciliteze astfel de actiuni, indiferent de starea sau valoare acestei proprietati.
 • In caz de stricaciuni, distrugeri, instrainari sau orice atingeri aduse bunurilor Organizatorului care reduc valoarea sau capacitatea de utilizare normala a acestora, din vina cursantului, vor fi aplicabile dispozitiile legale cu privire la raspunderea penala si/sau raspunderea civila delictuala. In cazul art. 2.3 si art. 2.4, Organizatorul este indreptatit sa rezilieze unilateral Contractul de prestari servicii cu persoanele vinovate de savarsirea unor astfel de fapte, in conditiile prevazute in art. urmator.
 • Participantii sunt obligati sa aiba un comportament civilizat si respectuos fata de toate persoanele implicate in cadrul activitatilor de instruire, indiferent ca este vorba de alti cursanti, persoane angajate ale Organizatorului. In cazul incalcarii repetate a acestor obligatii, Organizatorul este indreptatit sa rezilieze Contractul de prestari servicii cu respectiva persoana si sa ceara acesteia sa paraseasca locul de cazare. Rezilierea se face in baza unei notificari, fara a fi nevoie ca participantul in cauza sa fie pus in intarziere (fiind vorba despre o fapta ilicita extracontractula), fara a apela la concursul instantelor de judecata si fara vreo alta formatilate prealabila.
 • Cursantii sunt obligati sa nu expuna, oferi sau transmite celorlalti participanti la eveniment, organizatorilor sau angajatilor nici un material defaimator, nepotrivit, abuziv, obscen, ofensiv, cu conotatii sexuale, amenintator, care sa ofenseze rasial, sa fie ilegal sau sa violeze sau sa lezeze orice alte drepturi ale partilor implicate, indiferent de suportul acestuia (pe hartie, electronic ).
 • In cazul in care, prin conduita necorespunzatoare, unul sau mai multi cursanti deranjeaza, impiedica sau ingreuneaza in orice mod desfasurarea normala a evenimentului, asa cum aceasta a fost stabilita de Organizator, acesta este indreptatit sa ceara persoanei/persoanelor in cauza sa paraseasca spatiul unde au loc activitatile de instruire si locul de cazare, dupa ce rezilieaza Contractul de prestari servicii cu fiecare dintre acestea, in conditiile 2.5 teza finala. Cursantul respectiv este obligat sa elibereze locul de cazare in aceeasi zi in care a fost infromat de Organizator ca trebuie sa paraseasca locul de desfasurare a evenimentului, sau cel mai tarziu a doua zi (daca, de exemplu, incidentul s-a petrecut in timpul noptii). Persoana evacuata nu va avea dreptul sa ceara restituirea proportionala a valorii rezervarii, aceasta fiind retinuta de Organizator cu titlu de daune-interese pentru pagubele ce i s-au cauzat.
 • Este strict interzis consumul de droguri sau alte substante periculoase in spatiul de evenimen/locul de cazare sau traficul/incercarea de a trafica astfel. De asemenea, este interzis cursantilor sa vina la eveniment cu obiecte contondente, arme sau orice alte dispozitive asimilate acestora. Aceste fapte reprezinta infractiuni si vor fi pedepsite conform prevederilor legii penale in vigoare.
 • In cazul in care cursantul doreste sa vina insotit de unul sau mai multe animale de companie, va fi obligat sa anunte Organizatorul anterior datei de incepere a evenimentului. Daca Organizatorul considera ca nu exista spatiu sau conditii adecvate pastrarii unor animale la locul de cazare, va anunta cursantul in acest sens, care este obligat sa se supuna deciziei acestuia si sa nu isi aduca la locul de cazare animalele de companie. Daca va incalca aceasta obligatie, acestea nu vor fi primite de Organizator in spatiul de eveniment.
 • Utilizarea, copierea, distribuirea, transmitea, afisarea, publicarea, transferarea, crearea de opere derivate, modificarea sau reproducerea (in  scop  comercial) al oricarui material la care Participantii au acces de-a lungul participarii lor la evenimentul desfasurat de Organizator este strict interzisa si se pedepseste potrivit legii. In acest sens, se interzice cursantilor accesul in spatiul de eveniment cu echipament audio/video si/sau echipamente de inregistrare ale prelegerilor si activitatilor de instruire desfasurate in spatiul de eveniment.
 • Cursantii nu au dreptul sa inregistreze, prin niciun mijloc, imagini sau sunete din timpul evenimentului, si nici sa publice ulterior astfel de materiale sau sa le incredinteze unor terte persoane prin orice mijloc. Toate activitatile de instruire ce se vor desfasura sunt protejate de drepturile de autor care apartin Organizatorului. Echipamentele audio/video si/sau echipamentele de inregistrare gasite asupra participantilor se vor confisca de catre Organizator si se vor restitui posesorilor acestora dupa terminarea tuturor activitatilor de instruire, in acceasi stare in care se aflau la data confiscarii de catre Organizator.
 • La alegerea exclusiva a Organizatorului, acesta va avea dreptul sa rezilieze Contractul de prestari servicii in conditiile art. 2.5 teza finala, sa elimine participantul in cauza din program si implicit evacuarea lui din locul de cazare, inainte de data finalizarii programului.
 • Organizatorul are dreptul sa inregistreze oricare dintre activitatile de instruire, precum si imagini cu participantii in spatiul de eveniment si are dreptul de a face publice imaginile in cauza, precum si sa permita unor terti comercializarea acestor. Prin intrarea in spatiul de eveniment, participantii isi dau acordul ca imaginea lor sa sa fie folosite in materiale de catre Organizator sau de catre o terta parte, in materiale cu privire la eveniment.
 • Raspunderea pentru bunurile aduse de cursati la locul de cazare urmeaza regulile generale ale raspunderii contractuale ale hotelierilor, prevazute de noul cod.
 • Astfel, pentru bunurile aflate in pensiune/hotel/spatiul inchiriat unde este cazat cursantul, persoanele care se ocupa de gazduire sunt raspunzatoare, potrivit dispozitiilor legale, pentru prejudiciul cauzat prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor. Acceasi raspundere poate fi angajata si pentru vehiculele participantilor lasate in garajul sau in parcarea spatiului de cazare, precum si pentru bunurile care, in mod obisnuit, se gasesc in acestea. Rasunderea nu este extinsa pentru animalele de companie ale participantilor, chiar daca aducerea acestora le-a fost permis anterior de Organizator.
 • Pentru toate celelalte bunuri aflate in afara spatiului de cazare, exista obligatia de raspundere in fata cursantului doar daca o persoana desemnata de Organizator sau de persoana care asigura cazarea isi asuma obligatia de supraveghere pe perioada cazarii.
 • Raspunderea pentru bunurile participantilor este inlaturata daca paguba este cauzata de cursant, de un caz de forta majora sau de natura.
 • Persoanele responsabile pentru cazarea cursantilor pot refuza depozitarea bunurilor pe care le considera excesiv de valoroase
  sau periculoase.
 • Organizatorul nu raspunde pentru eventualele daune aparute ca urmare a amanarilor sau anularilor evenimentelor programate, daca acestea apar din motive independente de vointa sau controlul sau.

In astfel de situatii, Organizatorul va propune alternative, urmand ca participantul sa decida daca agreeaza vreuna dintre solutiile propuse, sau solicita restituirea sumei achitate, conform conditiilor contractuale.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI

 • Organizatorul are urmatoarele drepturi:
 • sa refuze rezervarea daca persoana interesata nu semneaza Declaratia pe propria raspundere privitoare la starea sa de sanatate sau nu plateste avansul prevazut in Acordul de rezervare;
 • sa incaseze integral si la termenele stabilite contravaloarea serviciilor pe care le presteaza participantului;
 • sa ia toate masurile pe care le crede de cuviinta, in limitele permise de lege, in vederea protejarii drepturilor de autor pe care la are asupra informatiilor si materialelor scrise, audio si video folosite de Organizator si/sau puse la dispozitia participantilor, protejate conform legilor romane, in caz contrar avand dreptul la incasarea de la participantul care ii incalca acest drept de despagubiri pentru prejudiciile suferite, prejudicii  estimate provizoriu la suma de 1000 EURO;
 • sa posteze, cu acordul scris al participantului, pe site materiale scrise, audio sau video continand testimoniale ale participantilor privind experienta lor de participare la programele de dezvoltare personala pe care le concepe si organizeaza;
 • sa pretinda si sa primeasca din partea cursantului despagubiri pentru eventualele prejudicii suferite de societate si/sau de catre colaboratorii/subcontractorii sau prepusii acesteia, inclusiv, dar fara a se limita la: entitatea hoteliera care asigura cazarea si masa, trainerii si specialistii participanti la evenimentele organizate in cadrul programului de dezvoltare personala, ca urmare a distrugerilor culpabile sau fortuite aduse de catre participant obiectelor aflate in proprietatea Organizatorului, colaboratorilor, subcontractorilor sau prepusilor sai, precum si oricare alte prejudicii prevazute in Conditiile generale;
 • Organizatorul are urmatoarele obligatii:
 • sa asigure desfasurarea activitatilor de instruire din cadrul programului de dezvoltare personala la datele si cu durata mentionata in contractele de prestari servicii ce se vor incheia cu fiecare participant in parte;
 • sa puna la dispozitia cursantilor toate informatiile necesare pentru a ajunge la locatia stabilita pentru desfasurarea evenimentului, transportul la si de la locatia indicata urmand a fi efectuat pe cheltuiala si raspunderea fiecarui participant in cauza;
 • sa asigure organizarea si desfasurarea in standarde profesionale a activitatilor de instruire din cadrul programului specific de dezvoltare personala;
 • sa se asigure ca participantilor li se ofera conditii de cazare si masa – stabilite pentru fiecare program in parte – pe toata perioada de desfasurare a programului de dezvoltare personala, potrivit anuntului de pe site;
 • sa asigure livrarea in timp util a manualelor de curs, precum si a celorlalte materiale care asigura suportul de instruire;
 • sa asigure suport informational si educational pentru implementarea informatiilor invatate la curs, vreme de 3 luni dupa incheierea programului intensiv de dezvoltare personala, conform programului stabilit in contractul de prestari servicii;
 • sa emita diploma de participare la curs, pe numele fiecarui participant in parte.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI

 • Participantul are urmatoarele drepturi:
 • Sa beneficieze de toate cursurile si activitatile care se vor desfasura de catre Organizator si de tot suportul informational si material pentru a participa in cadrul programului;
 • Sa i se restuie integral suma de bani platita pentru un loc in cadrul programului daca acesta este anulat de catre Organizator si nu este consecinta unei situatii de urgenta / forta majora sau a altei cauze independente de Organizator, iar cursantul nu doreste sa fie reinscris de Organizator la un alt eveniment similar;
 • Sa i se restuie partial suma de bani platita pentru un loc in cadrul programului daca acesta este amanat de catre Organizator si nu este consecinta unei situatii de urgenta / forta majora sau a altei cauze independente de Organizator, conform conditiilor contractuale;
 • Sa primeasca manualele de curs, precum si celelalte materiale care asigura suportul informational si educational de instruire pe toata perioada de desfasurare a programului de dezvoltare personala;
 • Sa primeasca diploma de participare la finalizarea cursului
 • Participantul are urmatoarele obligatii:
 • Sa achite in integralitate, in termenele prevazute in Acordul de rezervare si contractul de prestari servicii, suma de bani pentru ocuparea unui loc in cadrul programului de dezvoltare personala la care doreste sa participe;
 • Sa se prezinte la locatia stabilita pentru desfasurarea programului (direct sau prin prepusii sai desemnati, daca este cazul) si sa se asigure ca este in starea de sanatate optima pentru participarea la activitatile programului, pentru toata perioada stabilita, astfel incat sa nu puna in pericol siguranta si sanatatea sa personala sau a celorlalti participanti;
 • Sa se abtina de la consumul de substante stupefiante si/ sau psihotrope, alcool sau orice alta substanta ce i-ar putea diminua capacitatea de participare activa la activitatile specifice programului intensiv sau care ar putea pune in pericol siguranta si sanatatea sa personala sau a celorlalti participanti, in caz contrar urmand a fi pe deplin responsabil de toate consecintele acestor fapte;
 • Sa respecte Conditiile generale de participare, publicate pe site, cat si obligatiile stabilite in sarcina lui prin Acordul de rezervare si Contractul de prestari servicii, documente pe care le-a citit, inteles si acceptat, in caz contrar asumandu-si intreaga responsabilitate;
 • Sa respecte conditiile prevazute in Regulamentul de participare la activitatile din cadrul fiecarui program la care participa, publicat pe site odata cu anuntul de participare, regulament pe care l-a citit, inteles si acceptat, in caz contrar asumandu-si intreaga responsabilitate;
 • Sa respecte drepturile de proprietate intelectuala ale Organizatorului asupra tuturor informatiilor si materialelor scrise, audio si video folosite de Organizator si/sau puse la dispozitia participantilor, luand la cunostinta astfel ca acestea sunt protejate  conform legilor romane (inclusiv, dar fara a se limita la, Legea drepturilor de autor si drepturilor conexe nr. 8/1996, modificata si completata);
 • Sa respecte drepturile conferite de lege autorilor materialelor folosite sau furnizate in timpul programului de dezvoltare personala, si sa se abtina (sau sa se asigure ca prepusii sai se vor abtine, dupa caz) sa multiplice, sa transmita si/ sau sa ofere accesul altor persoane la informatiile respective, in mod gratuit sau contra cost, inclusiv, dar fara a se limita la, prin postare pe internet, in forma scrisa, audio sau video, sau prin includerea informatiilor in prezentari, lucrari, manuale, cursuri sau conferinte, fara a avea acordul prealabil, in scris, al Organizatorului sau al autorului indicat al materialelor si/sau informatiilor respective;
 • Sa se abtina de la a efectua inregistrari audio sau video ale cursurilor si activitatilor din cadrul programului, fara a avea acordul prealabil scris al Organizatorului;
 • Sa despagubeasca Organizatorul si/sau persoanele cu care acesta are orice fel de relatii contractuale, pentru orice prejudiciu cauzat de-a lungul participarii sale la program;
 • Sa desfasoare activitatile pe perioada programului intensiv astfel incat sa nu afecteze siguranta sau sanatatea celorlalti participanti sau a trainerilor/ colaboratorilor Organizatorului, limitandu-se exclusiv la perioada si locatia aferenta cursurilor, trainingurilor si activitatilor specifice programului intensiv de dezvoltare personala, participarea la activitati extracuriculare acestui program, in interiorul locatiei sau in exteriorul acesteia facandu-se exclusiv pe raspunderea participantului, Organizatorul fiind exonerat de orice raspundere cu privire la eventualele daune, accidente sau prejudicii (inclusiv prejudicii aduse imaginii sau reputatiei) pe care le-ar putea suferi participantul sau celelalte parti care participa.

V. CONFIDENTIALITATE

 • Participantul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor, proiectelor, desenelor, modelelor, datelor, documentelor, pe care Organizatorul, prin intermediul programului de dezvoltare personala, le furnizeaza acestuia, indiferent daca au fost transmise verbal sau in scris, si indiferent de faptul ca s-a mentionat sau nu in mod specific caracterul “confidential”.
 • Participantul se obliga in mod expres ca nu va folosi nici una dintre aceste informatii confidentiale in vreun mod care sa dauneze
 • Organizatorul va lua toate masurile pe care le considera necesare pentru a impiedica divulgarea informatiilor confidentiale, precum si pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate la Fiecare participant va fi obligat sa respecte aceste masuri, sub sanctiunea eliminarii acestuia din cadrul programului, in conditiile art. 2.5 partea finala.
 • Clauza de confidentialitate este valabila nu doar pe durata desfasurarii programului, ci si dupa terminarea acestuia, fara limita de timp.
 • Participantul va fi responsabil fata de Organizator pentru incalcarea obligatiei sale de confidentialitate si acoperirea pagubelor morale sau materiale daca aceasta a fost incalcata.
 • La randul sau, Organizatorul se obliga ca toate informatiile personale si adresele de email colectate cu ocazia evenimentelor pe care le desfasoara, prin inregistrarea on-line sau prin orice alt mijloc, vor fi folosite strict in scopul in care au fost colectate, acestea fiind la randul lor tratate drept informatii confidentiale.

VI. LEGEA APLICABILA

Orice litigiu izvorand din prezentul acord cu privire la drepturile si obligatiile partilor, precum si toate efectele juridice pe care le produc acestea, se va solutiona de ambele parti pe cale amiabila. Daca partile nu ajung la o solutie de comun acord, oricare dintre acestea se vor adresa instantelor judecatoresti competente din Romania pentru solutionarea litigiului, decizia acestora fiind obligatorie.